Projekt 5D

Projekt zakładał utworzenie strony internetowej o tematyce zdrowego stylu życia. Powstała strona internetowa dla branży fitness oraz banery, grafiki reklamowe.

Klient Projekt 5D Usługi projekt strony internetowej, banery reklamowe Rok 2019 Link http://5dprojekt.pl/

Projekt zakładał utworzenie strony internetowej o tematyce zdrowego stylu życia. Powstała strona internetowa dla branży fitness oraz banery, grafiki reklamowe.